Der er 14 dages returret på varerne. D.v.s. at du inden 14 dage skal meddele Godstoget Hobby at du returnerer varene du har købt. Du har 14 dage herefter, til at sende varen retur. Returretten regnes fra den dag de modtages eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen, hvis du modtager denne efter varerne. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelse kan også ske ved at nægte modtagelse af varen eller ved at aflevere varen personligt i Godstoget Hobby. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage.

For bestilte vare, der ikke forhandles i butikken, gælder ingen fortrydelse. Hvis Godstoget Hobby alligevel giver accept på returnering, betaler du selv for returneringen. Købspris returneres efter returnering har fundet sted.

Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet "Reklamation og varereturnering".
Du kan yderligere som forbruger fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt.
En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.
Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur.